اخبار و تازه ها

خانواده های محترم  شهدا جانبازان وایثارگران وکارمندان بنیاد شهید تهران بزرگ وشهرستانهای استان تهران میتوانند از شرایط ویژه فروشگاه تا سقف 100.000.000 ریال ودر اقساط 24 با یک فقره چک ؛ وتا 25 میلیون تومان یک چک ضامن ...

کلیه کارمندان شاغل وبازنشسته نیروهای مسلح میتوانند به ارائه یک گواهی اشتغال به کار وبا چک 24 ماهه بدون پیش پرداخت خرید نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر وگرفتن پیش فاکتور به فروشگاه ...

از این پس  شاغلین وبازنشستگان محترم کلیه ادارات دولتی وتامین اجتماعی میتوانند با گرفتن پیش فاکتور از فروشگاه ویک نامه کسراز حقوق ویا نامه اشتغال به کار24 ماهه بدون پیش پرداخت تاسقف 5 برابرفیش دریافتی خودخرید نمایند.

شرایط فروش نقد واقساط  موتورسیکلت در کلاسهای مختلف برقی وبنزینی درفروشگاه جهیزیه سرا پایتخت آغاز خواهد شد.بمدت محدود

شرایط ویژه کسر از حقوق برای بنیاد شهید  ...

1 2 3