اخبار و تازه ها

جهت سهولت در دسترسی به اطلاعات وتصاویر فروشگاه اینستاگرام فروشگاه راه اندازی شد. 

لطفا کلمه   ( جهیزیه سرا پایتخت ) را فارسی ...

کلیه کارمندان شاغل وبازنشسته نیروهای مسلح میتوانند به ارائه یک گواهی اشتغال به کار وبا چک 24 ماهه بدون پیش پرداخت خرید نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر وگرفتن پیش فاکتور به فروشگاه ...

خانواده های محترم  شهدا جانبازان وایثارگران وکارمندان بنیاد شهید تهران بزرگ وشهرستانهای استان تهران میتوانند از

1-شرایط ویژه فروشگاه تا سقف 165.000.000 ریال ودر اقساط ...

شرایط خرید آسان بازنشستگان تامین اجتماعی تا مبلغ 200.000.000ریال بصورت 36 ماهه

از طریق بانک رفاه با ارائه فیش حقوق ونامه تائید سازمان در مدت زمان کوتاه خرید خوب وبلند ...

1 2 3