اخبار و تازه ها

خانواده های محترم  شهدا جانبازان وایثارگران وکارمندان بنیاد شهید میتوانند از شرایط ویژه فروشگاه تا سقف 200.000.000 ریال ودر اقساط 12-24-36 ماهه استفاده وهر کالایی که نیاز داشته وموجود باشد بصورت کسر از حقوق استفاده ...

باعنایت به خداوند متعال مفتخریم اعلام نماییم به مناسبت عید سعید غدیر خم وهمزمان باآغاز سال تحصیلی  فروش اقساطی کالا به کلیه فرهنگیان محترم شاغل وبازنشسته با شرایط اقساط بلند مدت بصورت کسر از حقوق آغاز وهمچنین شعبه ...

از این پس  شاغلین وبازنشستگان محترم کلیه ادارات دولتی وتامین اجتماعی میتوانند با گرفتن پیش فاکتور از فروشگاه ویک نامه کسر از حقوق ویک فقره چک ضمانت ؛تاسقف 100.000.000 ریال اقساط 24 ماهه خرید نمایند.

همزمان باعید سعید غدیر طبق تفاهم انجام شده با یگان ویژه فاتحین بسیج ؛از امروز شرایط اقساط بلند مدت برای کلیه این عزیزان فراهم شده است .برای اطلاعات بیشتر بافروشگاه تماس بفرمائید. ...

1 2 3