اخبار و تازه ها

قابل توجه کلیه بازنشستگان محترم تامین اجتماعی ؛شرایط اقساط 24 ماهه

1397/06/20

شرایط خرید آسان بازنشستگان تامین اجتماعی تا مبلغ 160.000.000ریال بصورت 24 ماهه بدون نامه کسراز حقوق از تامین اجتماعی

از طریق کسراز حقوق بانک رفاه با ارائه فیش حقوق در مدت زمان کوتاه خرید خوب وبلند مدت انجام دهید.

البته پیش فاکتور از فروشگاه فراموش نشود.