اخبار و تازه ها

قابل توجه کلیه کارمندان شاغل وبازنشستگان محترم دولت ؛شرایط اقساط 36 ماهه بدون پیش پرداخت

1396/07/24

از این پس  شاغلین وبازنشستگان محترم کلیه ادارات دولتی ونظامی وتامین اجتماعی میتوانند با گرفتن پیش فاکتور از فروشگاه ویک نامه کسراز حقوق کارت اعتباری 36 ماهه بدون پیش پرداخت تاسقف500میلیون ریال خرید نمایند.