اخبار و تازه ها

قابل توجه کلیه بازنشستگان محترم تامین اجتماعی ؛شرایط اقساط 36ماهه

1397/06/20

شرایط خرید آسان بازنشستگان تامین اجتماعی تا مبلغ 200.000.000ریال بصورت 36 ماهه

از طریق بانک رفاه با ارائه فیش حقوق ونامه تائید سازمان در مدت زمان کوتاه خرید خوب وبلند مدت انجام دهید.

البته پیش فاکتور از فروشگاه فراموش نشود.