اخبار و تازه ها

قابل توجه کلیه کارمندان وبازنشستگان محترم دولت ؛شرایط اقساط 24 ماهه

1396/07/24

از این پس  شاغلین وبازنشستگان محترم کلیه ادارات دولتی وتامین اجتماعی میتوانند با گرفتن پیش فاکتور از فروشگاه ویک نامه کسر از حقوق ویک فقره چک ضمانت ؛تاسقف 200.000.000 ریال اقساط 24 ماهه خرید نمایند.