اخبار و تازه ها

اقساط بلند مدت 24 ویژه کارمندان وخانواده های محترم شهدا ؛ ایثارگران تهران بزرگ وشهرستان های استان تهران باچک وسفته

1395/12/25

خانواده های محترم  شهدا جانبازان وایثارگران وکارمندان بنیاد شهید تهران بزرگ وشهرستانهای استان تهران میتوانند از

1-شرایط ویژه فروشگاه تا سقف 165.000.000 ریال ودر اقساط 24 با یک فقره چک ؛ وتا 400 میلیون ریال یک چک ضامن 

2-با نامه  کسراز حقوق با چک بدون پیش پرداخت 24 ماهه میتوانند خرید نمایند.

3-خرید 36 ماهه از طریق بانکهای عامل استفاده وهر کالایی که نیاز داشتید وموجود باشد خرید نمایند.

4- در صورت نداشتن چک با سفته از 6 الی 24 ماه میتوانید خرید نمائید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 77032474---36608533