اخبار و تازه ها

قابل توجه کلیه بازنشستگان نیروهای مسلح اقساط 24 ماهه فقط با چک بدون پیش پرداخت

1395/03/23

کلیه کارمندان شاغل وبازنشسته نیروهای مسلح میتوانند به ارائه یک گواهی اشتغال به کار وبا چک 24 ماهه بدون پیش پرداخت خرید نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر وگرفتن پیش فاکتور به فروشگاه مراجعه نموده ویا با تلفن 77032474---77032454  تماس حاصل فرمائید.